Emigracje

Minijob –  czyli wszystko co powinnaś wiedzieć o pracy na kwotę do 450 euro miesięcznie w kraju Niemieckim  .

By

Minijob –  czyli wszystko co powinnaś wiedzieć o pracy na kwotę do 450 euro miesięcznie w kraju Niemieckim  .

Hej kochani dziś chciałabym opowiedzieć Wam czym jest praca na charakter Mini Job. Sam pracuję w ten sposób i postanowiłam ,że podzielę się z Wami informacjami na temat tej pracy .Kto wie może komuś się przydadzą .😉

Przeglądając  różne oferty pracy czy to w gazetach czy w np. Internecie możemy natrafić ogłoszenia o pracę, które będzie określone jako praca na “Minijob”. W głowie pojawia nam się zapewne pytanie ..  Co oznacza to słowo i na jakich warunkach jest to zatrudnienie ?

Więc nie musicie się bać bo w Niemczech praca Minijobera jest uregulowana od strony prawnej co oznacza, że pracodawca, jak i pracownik podlegają odpowiednim ograniczeniom np. dotyczącym ilości godzin pracy i mają wobec siebie zobowiązania wynikające z niemieckiego prawa pracy i prawa cywilnego.

Według Agentur für Arbeit czyli Niemieckiego Urzędu pracy  Minijob jest określany jako legalne zatrudnienie o maksymalnym uzyskaniu dochodu wynoszącego do 450 euro lub pracą maksymalnie w 70 dni w danym roku kalendarzowym.

Wynagrodzenie osoby zatrudnionej na Mini Job wynosi do 450€ miesięcznie lub 5.400 euro rocznie.

Trzeba wiedzieć ,że mamy też do czynienia z dwoma różnymi rodzajami pracy w trybie Minijob:

  • Pierwsza długotrwałe zatrudnienie pracownika z pensję do maksymalnej wysokości 450 euro,
  • Druga krótkotrwałe zatrudnienie pracownika na nie dłużej niż trzy miesiące lub na łącznie 70 dni w ciągu całego roku kalendarzowego.

Osoby pracujące jak Minijoberzy objęte są regulację dotyczącego wynagrodzenia minimalnego. Oznacza to, że otrzymują one wynagrodzenie za godzinę pracy w wysokości 9,50 euro brutto i wolno im pracować maksymalnie 47 godzin miesięcznie. Uwaga bo to jest bardzo ważne gdy limit godzinowy bądź pieniężny zostanie przekroczony, pracownik Mini Job automatycznie traci status Minijobera i już  od tej pory podlega takim samym regulacjom prawnym i ubezpieczeniowym, jak normalny pracownik pełno etatowy .

Praca na Mini Job to zarobek maksymalnie 450euro miesięcznie więc nie dużo .Zapytacie ..Czy można jednocześnie pracować w kilku pracach tego typu?

Odpowiedz brzmi tak, jest możliwe.  Można wykonywać dwie lub więcej prac jako Minijob ale równocześnie trzeba uważać na to, aby zarobek uzyskiwany ze wszystkich prac Minijobów nie przekroczył łącznej sumy 450 euro miesięcznie. Jest to o tyle ważne, gdyż przekroczona kwota oznacza, iż wszystkie te prace nie będą więcej Minijobem. Wtedy też nie będą one wolne od podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne.

Teraz parę słów o plusach pracy na Minijob.

Po pierwsze pracownik nie musi opłacać podatków co oznacza ,że co zarobi to dostanie na rękę.

Po drugie taki rodzaj pracy jest fajnym rozwiązaniem dla mam bo łatwo pogodzić tą pracę z obowiązkami domowymi .

Minusy pracy na Mini Job .

Pierwszy jest taki ,że nie ma opłacanego ubezpieczenia zdrowotnego co oznacza ,że trzeba je opłacać samemu prywatnie a to w Niemczech nie jest mała kwota .

Po drugie po zakończeniu pracy na Mini Job nie ma się prawa do zasiłku dla bezrobotnych .

 

Jak wspomniałam wcześniej praca ta jest całowicie legalna więc posiada swoje prawa i obowiązki .

Osoby pracujące w Niemczech na Minijob mają te same prawa i obowiązki, jak pracownicy zatrudnieni na zasadzie klasycznej umowy o pracę. Prawa im przysługujące to:

  • ochrona przed wypowiedzeniem stosunku o pracę przez pracodawcę,
  • dalsze wypłacanie wynagrodzenia w przypadku choroby własnej lub dziecka,
  • do wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta,
  • świadczenie macierzyńskie,
  • pisemna informacja w przypadku istotnych zmian warunków umowy,
  • otrzymanie świadectwa pracy po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy o pracę,
  • ustawowe ubezpieczenie wypadkowe w razie wypadku przy pracy lub w drodze do pracy, oraz
  • specjalna ochrona dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Termin wypowiedzenia stosunku o pracę zawarty jest z reguły w umowie o pracę. W przypadku, gdy tak nie jest, to obowiązuję ustawowy termin wypowiedzenia  zawarty w kodeksie cywilnym i wynoszący 4 tygodnie (28 dni, a nie miesiąc) do 15-go każdego miesiąca lub do końca danego miesiąca kalendarzowego .

Zapytacie pewnie też czy pracując w ten sposób macie prawo do urlopu?  Odpowiedz brzmi tak .

Minijoberzy również mają prawo do urlopu. Liczba przysługujących dni urlopu zależy przede wszystkim od tego, ile dni w tygodniu wykonywana jest praca. Wzór wykorzystywany do obliczenia należnych dni urlopu wygląda tak :

(Dni robocze w tygodniu x liczba dni urlopu przysługujących w danej firmie) / liczba dni roboczych w firmie = prawo do urlopu w przypadku Minijob

Trudno brzmi ? ..

Przykład:

Jeśli pracownik pracuje trzy dni w tygodniu, w firmie standardowo przysługuje 30 dni urlopu i obowiązuje pięciodniowy dzień pracy, to należy wykonać następujące obliczenia: (3 × 30) / 5 = 18 dni.

 

JEŚLI MYŚLISZ, ŻE JESZCZE KOMUŚ MOŻE SIĘ TEN WPIS PRZYDAĆ, TO BĘDZIE MI BARDZO MIŁO, GDY:

💖  polajkujesz go albo udostępnisz
💖  zostawisz po sobie ślad w formie komentarza
💖  zaobserwujesz mojego Facebooka oraz Instagrama 

You may also like

Post A Comment

Your email address will not be published.